OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platné od 30.6. 2017

Květiny z naší produkce můžete na e-shopu začít objednávat během měsíce května do října. Dostupnost květů a složení kytice je ovlivněno počasím. Pokud plánujete akce nebo svatbu mimo uvedené termíny, ozvěte se nám prosím, zjistíme jaké jsou jiné možnosti. Vzhledem k sezónnosti květin si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografiím na stránkách internetového obchodu.V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup. Kytice na přání nebo ve větším množství objednávejte s dostatečným předstihem, minimálně 3 dny předem. Ke kytici můžete přidat dárek. Dárky, vzkazy, vodní balení a přání nakupujete pouze ke květinám, nelze je objednávat samostatně.

1. OBJEDNÁVKA

1.1. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Květiny můžete nakupovat prostřednictvím e-shopu na stránkách https://kvetinovasezona.cz/e-shop . Pro rezervaci termínu svatby nebo objednávky na zakázku nás kontaktujte na emailu info@kvetinovasezona.cz

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.2. Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se nevyrábí, je nedostupné, nedodává se nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů na objednávku. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. Objednávky na zakázku můžete zrušit bez udání důvodu a to nejpozději 30 kalendářních dní před domluveným termínem, rezervační poplatek vám samozřejmě v plné výši vrátíme zpět na Váš bankovní účet a to do 30 dní. Pokud objednávku zrušíte méně než 60 dní před domluveným termínem, rezervační poplatek nevracíme.

1.3. Změna objednávky

Změnu objednávky je možné provést po vzájemné dohodě (písemně nebo telefonicky a to nejpozději 30dnů před plánovaným termínem.

2. DOPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY

Rozvozové dny jsou ÚTERÝ a PÁTEK. Objednávky přijaté a zaplacené v rozvozový den do 9hod. rozvezeme tentýž den na Vámi zvolené výdejní místo. Objednávky přijaté a zaplacené po 9hod. budou rozvezeny v následujícím rozvozovém termínu. Dodavatel je zároveň i přepravcem.

OSOBNÍ VYZVEDNUTÍ ZDARMA 

Vratislavice nad Nisou: Optimumwine / Vinotéka (Pobočná 239), otevřeno PO-SO 12-18h www.optimumwines.cz

Liberec 14: Zdravínko (Ruprechtická 485 / 151), otevřeno PO-PÁ 13-20h www.zdravinko.cz

Liberec 1: Jedno kafe ( Frýdlantská 1321/3) jednokafe/facebook

Stráž nad Nisou: Comel Cafe (Bergerovo náměstí 174) comelcafe/facebook

Na výdejních místech nelze platit hotově ani kartou.

INDIVIDUÁLNÍ DORUČENÍ PO LIBERCI

Po domluvě lze objednávky doručit na Vámi zvolenou adresu v katastru města Liberec a katastru obce Stráž nad Nisou za cenu 89Kč.  Mimo katastr města Liberec a katastr obce Stráž nad Nisou za cenu 89Kč + 8Kč/km.

Zboží je doručeno na sjednané místo a vydáno příjemci ve smluvené přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal.  Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.
Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.
V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácen zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů z ceníku.
Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

3.CENA

Nejsme plátci DPH!

Cena květin na e-shopu je uvedena u jednotlivých produktů. Služby na zakázku jsou řešeny individuálně cenovou nabídkou. Finální podoba objednávky vč. ceny je upřesněna na vzájemné konzultaci a dohodě obou stran před plánovanou službou. Cena produktů se může lišit maximálně však o 15%.

V ceně produktů na e-shopu je zahrnuto balné a doprava na výdejní místo.

4. PLATBA

Objednávku lze hradit přez patební bránu PayPal nebo bankovním převodem. Na výdejních místech nelze platit hotově ani platební kartou. Při platbě bankovním převodem budeme zboží expedovat po obdržení platby na bankovní účet či po zaslání pintscreenu obrazovky na e-mail info@kvetinovasezona.cz . Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.

5. SVATBA – REZERVACE TERMÍNU

Záloha na termín svatby činní 1000Kč. Bude Vám vystavena zálohová faktura s dobou splatnosti. Po zaplacení zálohové faktury Vám rezervujeme uvedený termín. Záloha Vám bude odečtena z celkové částky objednávky. V případě neuhrazení zálohové faktury se jedná o nezávaznou rezervací a v případě naplnění kapacity v daném termínu můžeme nezávazné objednávky odmítnout. Rezervace se stornuje, pokud fakturu neuhradíte v době splatnosti.

6. REKLAMACE

Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny) je příjemce před převzetím povinen informovat oznámit toto poškození prodávajícímu na telefononní číslo +420 607 583 965 bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Vaší reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejrychleji, nejpozději však do 14 dnů od data obdržení reklamace. Na pozdější reklamace nebudeme brát zřetel. Prodávající nezodpovída za poškození zboží, které způsobil příjemce.

7. ZÁRUKA

Živé květiny patří do skupiny, které podléhají zkáze, podle zákona se na ně vztahuje ustanovení §619 odstavec 2 občanského zákoníku nevztahuje záruční doba časově ohraničená. Při dodržení skladovacích podmínek, Vám garantujeme, že je zboží způsobilé pro stanovený účel. Pokud nebudeme schopní realizovat zakázku, vracíme částku v plné výši.

8. SKLADOVÁNÍ

Po vyzvednutí vaší objednávky se snažte květiny, do předání držet v chladu. Ideální teplota je +8 ℃ do + 12 ℃. Převážejte květiny na krátké vzdálenosti, snažte se vyhnout extrémním teplotám, dodržujte určité zásady péče o květiny.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednáním zboží souhlasíte s obchodními podmínkami se kterými jste se seznámil.

Veškeré právní vztahy mezi námi a Vámi se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

Prodejce je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Prodávající:

Monika Jiříčková Dis. Mistr florista

Mikoláše Alše 784

51301 Semily

IČO: 87349558

 

 

Tato stránka používá cookies. Vice info